DomovSoftwareORFiS - Organizačný firemný ISModulyInvestičný majetok

Investičný majetok

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail

Modul Majetok slúži na evidenciu pohybov hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, ako aj drobného investičného majetku.

Evidencia dokladov určených pre zaradenie je organizovaná pomocou investičných akcií. Akcia znamená jednotnú evidenciu dokladov, ktoré patria k jednému investičnému zámeru alebo k jednej ich skupine.

Užívateľ v tejto časti nemusí ručne vkladať všetky účtovné doklady o obstaraní investičného majetku, dáta sa načítajú z účtovného denníka automaticky. Priradenie dokladov k akcii je možné meniť až do momentu vytvorenia a zaúčtovania protokolu o zaradení majetku.

Program umožňuje evidovať všetky činnosti a vytvárať doklady spojené s investičným majetkom:

  • protokol o zaradení investičného majetku
  • protokol o zhodnotení investičného majetku
  • protokol o vyradení investičného majetku
  • účtovné odpisy investičného majetku
  • daňovú evidenciu odpisov


Okrem štandardných vlastností, ako je prepojenie s účtovníctvom, evidencia a výpočet odpisov a evidencia odloženej dane, umožňuje modul aj triedenie majetku podľa užívateľom zvolených kritérií, napr. podľa stredísk, účtov a pod.

Inventárna karta investičného majetku
Protokol o likvidácii hmotného investičného majetku

 

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:36

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené