Pokladňa

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail

Modul Pokladňa ponúka efektívny systém na vedenie viacerých pokladničných kníh. Súčasne môže užívateľ sledovať pokladničné knihy v slovenskej a cudzích menách.

Pre jednu menu je možné viesť viacero kníh. Pokladničná kniha sa vytvára priamo pri tvorbe príjmových a výdavkových dokladov. Užívateľ môže v reálnom čase sledovať aktuálny stav pokladničnej hotovosti, ako aj sledovať pokladničnú hotovosť ako príjem resp. výdaj.
Modul Pokladňa je rozdelený na dve základné časti:
  • príjmový pokladničný doklad
  • výdavkový pokladničný doklad

Program umožňuje vytlačiť pokladničné doklady a pokladničné knihy k ľubovoľnému dátumu.
Tieto tlačové zostavy nahrádzajú rukou písané doklady.
Modul Pokladňa obsahuje "daňovú kalkulačku".
Pri zadávaní údajov z pokladničného bločku stačí užívateľovi vložiť len jeden údaj (základ dane, daň alebo celkovú sumu) a ostatné dve hodnoty program dopočíta. V prípade potreby je umožnené ručne opraviť navrhnuté sumy podľa údajov evidovaných dokladov.
Účtovanie pokladničných dokladov užívateľovi uľahčujú vytvorené účtovné vzory. Preddefinovaný účtovný vzor obsahuje popis zaúčtovania a analytické účty, na ktoré sa doklad účtuje. Jeden účtovný vzor možno použiť pre podobné doklady s rovnakým zaúčtovaním. Pri zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka program sleduje účtovné obdobie a jeho súlad s dátumom vystavenia pokladničného dokladu.
Využitie preddefinovaných účtovných vzorov je riešené aj v ostatných moduloch ako sú vystavené faktúry, prijaté faktúry, dobropisy, interné doklady, bankové výpisy, skladové príjemky, výdajky a pod.
Modul zabezpečuje aj párovanie pokladničných dokladov s inými účtovnými dokladmi. Párovanie prebieha na úrovni položiek príjmového alebo výdavkového dokladu, každý párovaný doklad môže byť od iného subjektu.
- - -

Posledná úprava Piatok, 11 Jún 2010 09:01

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené