Implementácia systému ORFiS

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail

Organizačný, riadiaci a finančný informačný systém - ORFiS predstavuje programový produkt, ktorý naväzuje na predošlú generáciu podobného systému.


Systém ORFiS nie je krabicovým softvérom - to znamená, že jeho implementácia u zákazníka sa vždy realizuje individuálne v spolupráci firmy Promnet s pracovníkmi zákazníka.
  1. Prvým krokom je analýza potrieb zákazníka. Vypracuje sa ponuka na jednotlivé moduly programu, podľa potreby aj na operačný systém a technické vybavenie. V tom prípade firma Promnet zaručuje optimálnu spoluprácu hardvéru a softvéru a pre zákazníka je garantom komplexnej funkčnosti systému.
  2. Po prejednaní a podpísaní zmluvy o dodávke riešenia nastáva etapa realizácie. Firma Promnet dodá a nainštaluje hardware, nakonfiguruje server a nainštaluje program ORFiS na zvolených staniciach.
  3. Viaceré nastavenia sú pre používateľa prístupné aj po zavedení systému, počiatočná spolupráca pri ich definovaní však zabezpečuje zaškolenie užívateľa a zaručuje optimálne nastavenie systému.
  4. Napriek tomu, že systém obsahuje množstvo zostáv, pri každej implementácií je možné ich doplniť o špecifické výkazy, ktoré požaduje zákazník.
  5. Súčasťou implementácie je školenie užívateľov programu. Môže prebiehať v školiacom stredisku firmy Promnet (oboznámenie s logikou programu na cvičných údajoch) a pokračovať u zákazníka priamo na individuálnych pracoviskách užívateľov.
  6. V prípade dohody o zmenách v programe budú nové verzie dodané po inštalácii systému prístupné všetkým užívateľom po ich aktualizácii na serveri.
  7. Prenos údajov zo starého systému klienta je možný v elektronickej forme. Pri prenose pracovníci firmy Promnet úzko spolupracujú s užívateľmi systému ORFiS. Táto podpora je možná aj po zavedení systému po dobu požadovanú klientom.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 18:42

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené