DomovSoftwareORFiS - Organizačný firemný ISPopisManažérsky systém

Manažérsky systém

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail

Informačný systém by nemal byť vo firme len nástrojom pre výpočet daňovej povinnosti a vyhotovenie účtovných výkazov. Nie je dobre, keď vedenie firmy dostáva ekonomické informácie len od ekonomického oddelenia vo forme účtovných výkazov.

Nie je to dobré minimálne z dvoch dôvodov

  1. zákonite dochádza k časovému posunu údajov a stav vo výkazoch odráža nie aktuálne, ale staršie informácie
  2. výkazy sú formou prispôsobené potrebám vykazovania základu dane a neposkytujú plné informácie pre riadenie firmy
Systém ORFiS ponúka riešenie vo forme modulu Manažér. Ten je určený riadiacim pracovníkom, ktorí potrebujú mať informácie o okamžitom stave firmy.

Jeho výhodami
  • nepretržitý prístup k informáciám
  • informácie k dispozícii okamžite po zaevidovaní dokladu
  • možnosť kontroly stavu zaúčtovania dokladov
  • jednoduchá forma (nevyžaduje prax s účtovnými výkazmi)
  • diskrétnosť
Jednou z úloh manažérov firiem je predvídanie vývoja stavu firmy. K tomu sú potrebné okrem intuície a vedomostí manažéra aj aktuálne informácie. Jedným z parametrov potrebných pre zhodnotenie reálneho stavu obchodného saldokonta je aj vývoj kurzu. Systém ORFiS ponúka možnosť sledovania stavu neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene s aktuálnym kurzom. Dáva to možnosť oceniť stav peňažných tokov bez ohľadu na to, akým kurzom boli doklady zaúčtované a bez ohľadu na to, či už vôbec boli zaúčtované!
Pomocnou zostavou pri kontrole obchodných vzťahov je neúčtovné saldokonto. Táto zostava berie do úvahy všetky doklady (odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladňu a bankové výpisy) ihneď po ich zavedení do systému. Rozhodujúcim parametrom je firma, ktorej sa doklad týka, variabilný symbol je len pomocným parametrom. V tom prípade správna logistika zabezpečí plynulý prísun informácií.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 18:58

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené