DomovSoftwareORFiS - Organizačný firemný ISPopisObjektový charakter

Objektový charakter systému ORFiS

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Doklad ako objekt

Systém eviduje tok dokladov v organizácii. Od iných dostupných ekonomických systémov sa líši hlavne vzťahom k dokladom. Každý doklad, nezávislé od toho či je alebo nie je účtovným dokladom, je evidovaný systémom ako samostatná položka.
Znamená to, že napríklad faktúra od dodávateľa, ktorá je zaevidovaná v došlej pošte, zaúčtovaná v hlavnej knihe, spárovaná, zapísaná v knihe záväzkov, je pre systém stále jedným objektom. Aj keď sa spárovanie alebo aj zaúčtovanie faktúry stornuje, doklad pre systém neprestáva existovať. Nie je potrebné jeho duplicitné zadávanie, môže sa opäť zaúčtovať alebo označiť ako neplatný. Táto logika zabezpečuje z jednej strany prenesenie plnej evidencie došlých dokladov z oddelenia pošty alebo príjmu na sklad na ekonomické oddelenie a zároveň zabraňuje duplicitnej evidencii dokladu iným oddelením.


K štandartným dokladom informačného systému patria

 • interný doklad
 • pokladničný doklad
 • bankový výpis
 • odberateľské doklady
 • faktúra
 • zálohová faktúra
 • zákazka
 • objednávka
 • dobropis
 • dodávateľské doklady
 • faktúra
 • zálohová faktúra
 • zákazka
 • objednávka
 • príjemka
 • výdajka
 • dodací list
 • a ďalšie

 

Systém nepracuje dávkovým spôsobom, ale zabezpečuje okamžitý prístup k vloženým alebo zmeneným údajom všetkým užívateľom systému (podľa nastavených prístupových práv).

Systém ponúka definíciu účtovných vzorov priradených ku konkrétnym agendám (napr. pre výdajku si môže užívateľ preddefinovať ľubovolný počet účtovných vzorov). Systém poskytuje nástroje pre riadenie a kontrolu činností organizácie. Nástroje pre definovanie účtovných a finančných analýz dávajú možnosť získavať výstupy v takej forme, na akú ste zvyknutý a porovnávať ich s plánovanými hodnotami pre rôzne organizačné zložky.

 

Hospodárske strediská

Systém používa hierarchické členenie stredísk. Nástrojom pre prípravu výstupov podľa hospodárskych stredísk je možnosť preddefinovania percentuálneho rozdelenia nákladov (výnosov) po hospodárskych strediskách (napríklad mesačné rozúčtovanie nájmu alebo telefónov podľa zadaného kľúča). Strediská je možné zoskupovať podľa potreby a takým spôsobom získavať údaje o výsledkoch pracovných skupín alebo činností. Je tiež možné sledovať náklady priamo na pracovníka, a tak získať informáciu o kalkulácii projektov, ktorých sa zúčastňuje konkrétna skupina pracovníkov.

 

Saldokonto

Saldokonto poskytuje informácie k zadanému dátum (dáva možnosť "vrátiť sa v čase").

Silnou stránkou je možnosť kontroly vzťahu s obchodným partnerom na základe súhrnného saldokonta zo všetkých účtov.

Výhodou je "neúčtovné saldokonto"- zostava na základe zaevidovaných dokladov (došlé a vystavené faktúry, pokladňa, banka) - ešte pred ich zaúčtovaním! Je to veľmi užitočný nástroj, ktorý dovoľuje mať kontrolu nad tokom peňazí aj vo firmách, kde účtovanie nie je plynulé, ale napríklad vedené externe.

- -

 

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:34

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené