Podvojné účtovníctvo

 • Tlačiť

Predpokladom úspešnosti podnikania je prístup k pravdivým a aktuálnym informáciám o ekonomickom stave firmy. Podkladom pre ich získanie je prehľadne vedené účtovníctvo.

Programové moduly sú riešené s ohľadom na čo najväčšiu prehľadnosť a rýchlosť práce. K dispozícií je celá rada prednastavení ako napríklad automatické vkladanie účtovných vzorov, hromadné zaúčtovanie príjemok a výdajok, generovanie faktúry z vytvorenej príjemky alebo výdajky.
Programové moduly pre podvojné účtovníctvo môžu byť v prípade potreby riešené pre každého klienta individuálne, nezávisle od veľkosti firmy. Klient má možnosť si vybrať z radu podmodulov, ktoré na seba nadväzujú, ale zároveň môžu pracovať samostatne

 • Podkladové údaje pre účtovníctvo - konfigurácia účtovníctva, konfigurácia číslovania dokladov, preddefinované vzory účtovania, účtovná osnova, štruktúra hospodárskych stredísk
 • Odberatelia - faktúry, dobropisy, dodacie listy
 • Dodávatelia - faktúry, dobropisy, dodacie listy
 • Skladové hospodárstvo - predaj cez ERP, príjem tovaru, výdaj tovaru, presuny medzi skladmi, inventúra k ľubovolnému dátumu
 • Investičný majetok - protokoly IM a DHM, daňové a účtovné odpisy
 • Záväzky a pohľadávky - sledovanie platobnej disciplíny
 • Interné doklady - bežné, s DPH, v cudzej mene a systémové - automatické
 • Pokladňa - evidencia príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, pokladničná kniha
 • Banka - kurzový lístok, import a evidencia bankových výpisov
 • Daňové priznanie DPH - aj zaúčtovanie, tlač zoznamov dokladov
 • Zostavy - súvaha, hlavná kniha, predvaha, výsledovka, účtovný denník, devízová štatistika, výkazy ziskovosti hospodárskych stredísk
 • Účtovná analýza a finančná analýza - likvidita, cash flow, plány, užívateľské zostavy
 • Uzávierkové operácie - kontrola nulovania technických účtov, vytvorenie interných dokladov o uzávierke účtov a ich otvorení

 

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 19:41