DomovSoftwareORFiS - Organizačný firemný ISPopisŠtruktúra programu

Štruktúra programu

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail
Základná štruktúra programu ORFiS je komplexným riešením, ktorý umožňuje evidenciu a kontrolu všetkých dôležitých činnosti firmy. Skladá sa z funkčných blokov, ktoré sa neustále vyvíjajú a doplňujú.

 

Systém

zadanie podkladových údajov pre ostatné moduly, pridelenie prístupových práv užívateľom, definícia číselníkov


Obchod

adresár firiem, evidencia priebehu obchodných jednaní, evidencia zákaziek, odberateľské objednávky, odberateľské faktúry, dobropisy, zálohové faktúry, dodacie listy, odberateľské reklamácie.

  • Cenníky - import aktuálnych nákupných cien od viacerých dodávateľov, prepočet predajnej ceny, evidencia výrobných čísel, tvorba cien zostáv, cenníky v cudzej mene
  • Controlling - sledovanie upomienok, platobnej disciplíny, zostavy podľa požiadaviek zákazníka
  • Marketing - hromadná tlač obálok, sledovanie predajnosti podľa výrobcov, odberateľov, tovarových skupín

 

Účtovníctvo a financie

podvojné účtovníctvo, voliteľná účtová osnova, predkontácie, výkazy štátne a podnikové, saldokonto

  • DPH - výpočet priznania, automatické účtovanie, dodatočné priznania, zoznamy neuplatnených dokladov
  • Banka - elektronický import výpisov, automatická identifikácia platby, evidencia v cudzej mene, príkazy v elektronickej forme
  • Pokladňa - pokladničná kniha, daňová kalkulačka, evidencia v cudzej mene, viacpoložkové doklady, podrobný popis operácie
  • Zostavy - ročný a detailný opis účtu, saldokonto aj za minulé obdobia, plány a ich plnenie podľa stredísk, devízová štatistika, pohľadávky a záväzky podľa počtu dní po splatnosti, finančné analýzy


Manažér

údaje aj mimo účtovníctva - stav faktúr, objednávok, ponúk - ihneď po vytvorení, stav bankových účtov a pokladní, saldokonto, pohľadávky a záväzky podľa aktuálneho kurzu, užívateľské zostavy podľa požiadaviek klienta


Sklady

vedenie skladovej ceny FIFO metódou alebo váženým aritmetickým priemerom, skladové skupiny - stromová štruktúra, neobmedzený počet položiek, inventúry k dátumu, evidencia výrobných čísiel, priama väzba s účtovníctvom


Personalistika

evidencia osobných údajov (aj foto), dochádzka, zaradenie do organizačnej štruktúry, evidencia povinných školení, vzdelania, kvalifikačné požiadavky pre pracovné miesto, kontrola ich plnenia


Investičný (dlhodobý) majetok

vedenie investičných akcií pre obstaranie HIM, investičné karty HIM, DHIM a NIM, definície investičných tried podľa KP, účtovné (mesačné) a daňové odpisy, zostavy pre evidenciu odloženej dane, vyradenie, zhodnotenie a presun majetku


Výroba

technická príprava výroby (konštrukčné rozpisky, normy, technologické operácie), kapacitné prepočty, pracovné lístky, sledovanie zákaziek (nabiehanie materiálových a osobných nákladov), porovnanie kalkulovanej ceny s reálnou výrobnou

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 20:15

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené