Moduly systému ORFiS

Banka

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail
Modul Banka zabezpečuje spojenie medzi peňažným ústavom, bankou, a Vašou firmou.

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:36

Čítať celý článok...

 

Sledovanie a riadenie zákazkovej výroby

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Sledovanie a riadenie zákazkovej výroby je skupina nástrojov pre získavanie okamžitých informácií o rozpracovaní jednotlivých zákaziek, obsadení strojov a vyťažení pracovníkov, ktoré zároveň umožňujú zhromažďovanie údajov potrebných pre podrobné vyhodnotenie nákladov jednotlivých zákaziek.

Posledná úprava Streda, 17 Jún 2009 23:25

Čítať celý článok...

 

Investičný majetok

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Modul Majetok slúži na evidenciu pohybov hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, ako aj drobného investičného majetku.

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:36

Čítať celý článok...

 

Registratúra

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail
Registratúra je skupina nástrojov na realizáciu registratúrneho poriadku vo firme.

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:37

Čítať celý článok...

 

Skladové hospodárstvo

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail
Modul Skladové hospodárstvo je určený pre vedenie skladov, evidenciu príjmu tovaru či materiálu na sklad, evidenciu presunu a výdaja. Umožňuje pružne definovať štruktúru jedného alebo viacerých skladov.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2009 00:11

Čítať celý článok...

 

Technická príprava výroby (TPV)

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail
Technická príprava výroby slúži k predvýrobnému plánovaniu a riadeniu činností zabezpečujúcich plynulosť výroby a jej efektívne riadenie.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2009 01:12

Čítať celý článok...

 

Pokladňa

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Modul Pokladňa ponúka efektívny systém na vedenie viacerých pokladničných kníh. Súčasne môže užívateľ sledovať pokladničné knihy v slovenskej a cudzích menách.

Posledná úprava Piatok, 11 Jún 2010 09:01

Čítať celý článok...

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené