Štruktúra programu

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail
Základná štruktúra programu ORFiS je komplexným riešením, ktorý umožňuje evidenciu a kontrolu všetkých dôležitých činnosti firmy. Skladá sa z funkčných blokov, ktoré sa neustále vyvíjajú a doplňujú.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 20:15

Čítať celý článok...

 

Odberateľské a dodávateľské vzťahy

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Evidencia obchodného vzťahu s dodávateľom sa pre systém začína jeho požiadavkou na ponuku (dopytom). Takto vzniká zákazka, ktorá zastrešuje a sústreďuje všetky ďalšie aktivity a doklady súvisiace s týmto prípadom.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 19:19

Čítať celý článok...

 

Podvojné účtovníctvo

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Predpokladom úspešnosti podnikania je prístup k pravdivým a aktuálnym informáciám o ekonomickom stave firmy. Podkladom pre ich získanie je prehľadne vedené účtovníctvo.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 19:41

Čítať celý článok...

 

Objektový charakter systému ORFiS

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Doklad ako objekt

Systém eviduje tok dokladov v organizácii. Od iných dostupných ekonomických systémov sa líši hlavne vzťahom k dokladom. Každý doklad, nezávislé od toho či je alebo nie je účtovným dokladom, je evidovaný systémom ako samostatná položka.

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:34

Čítať celý článok...

 

ORFiS - Organizačný firemný informačný systém

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Je vhodným riešením pre obchodné a výrobné firmy zaoberajúce sa sériovou a zákazkovou výrobou.

Posledná úprava Utorok, 20 Júl 2010 23:26

Čítať celý článok...

 

Manažérsky systém

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Informačný systém by nemal byť vo firme len nástrojom pre výpočet daňovej povinnosti a vyhotovenie účtovných výkazov. Nie je dobre, keď vedenie firmy dostáva ekonomické informácie len od ekonomického oddelenia vo forme účtovných výkazov.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 18:58

Čítať celý článok...

 

Implementácia systému ORFiS

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Organizačný, riadiaci a finančný informačný systém - ORFiS predstavuje programový produkt, ktorý naväzuje na predošlú generáciu podobného systému.

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 18:42

Čítať celý článok...

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené