Sledovanie a riadenie zákazkovej výroby

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail

Sledovanie a riadenie zákazkovej výroby je skupina nástrojov pre získavanie okamžitých informácií o rozpracovaní jednotlivých zákaziek, obsadení strojov a vyťažení pracovníkov, ktoré zároveň umožňujú zhromažďovanie údajov potrebných pre podrobné vyhodnotenie nákladov jednotlivých zákaziek.

Kalkulácia výrobnej ceny výrobku sa vykonáva na základe pripravenej technickej dokumentácie (rozpisky, výkresy). Obsahuje materiálovú časť (súčiastky a materiál) a náklady na prácu (časové normy jednotlivých činnosti). Mzdové náklady sa vypočítavajú buď na základe zadaných hodinových sadzieb pre jednotlivé pracovné miesta, alebo zjednodušene jednou sadzbou.

Na základe vypracovaných podkladov pre výrobu sa generuje zostava pre zásobovanie, na základe ktorej sa vykonáva rezervácia materiálu na sklade a generujú sa objednávky na chýbajúci materiál. Dátumy zadané v evidenčnom liste výroby sú záväzné aj pre pracovníkov zásobovania a ich dodržanie garantuje plynulý chod výroby.

Evidenčný list výroby je obrazom reálneho časového a nákladového priebehu výroby. Zadávané (pomocou pracovných lístkov) reálne časy práce výrobných pracovníkov a reálna spotreba materiálu (podľa vystavených výdajok na danú zákazku) sa potom dajú porovnať s údajmi z kalkulácie.

Sledovanie slúži na zdokonaľovanie procesu kalkulácie, úpravu noriem, resp. poukazuje na nedostatky a úzke miesta v samotnej výrobe. Sledujú sa náklady na výrobu v členení na pracovníkov (mzdové náklady), súčiastky (nakupované alebo vyrábané) a celé výrobky.

Program dovoľuje plánovať a zobraziť v grafickej forme vyťaženie strojov. Podmienkou je zadanie evidenčného listu a existencia technologických postupov pre výrobok. Je to pomôcka pri operatívnom rozhodovaní o možných termínoch ukončenia pre nové zákazky.

Tlačové výstupy a zostavy pre sledovanie rôznych závislostí je možné doplniť alebo upraviť podľa individuálnych potrieb zákazníka.

- - - - - - - -

 

Posledná úprava Streda, 17 Jún 2009 23:25

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené