Odberateľské a dodávateľské vzťahy

 • PDF
 • Tlačiť
 • E-mail

Evidencia obchodného vzťahu s dodávateľom sa pre systém začína jeho požiadavkou na ponuku (dopytom). Takto vzniká zákazka, ktorá zastrešuje a sústreďuje všetky ďalšie aktivity a doklady súvisiace s týmto prípadom.

V rámci zákazky sa eviduje priebeh obchodného jednania (ponuky, ďalšie dopyty a odberateľské objednávky). V tejto etape je systém schopný porovnať stav objednávok so stavom zásob so zohľadnením odoslaných a doteraz nevybavených dodávateľských objednávok. Dôležitým faktorom je možnosť generovania položiek dokladov na základe predchádzajúcich dokumentov (pri evidencii odberateľskej objednávky vychádza z odoslanej ponuky, pri generovaní faktúry kopíruje položky objednávky, a pri výdajke položky faktúry, a pod. Tento systém dovoľuje aj kontrolovať vybavenosť jednotlivých položiek objednávok.


Hlavnými modulmi pre zabezpečenie odberateľsko - dodávateľských vzťahov sú

 • Obchodní partneri

  Dôkladná evidencia obchodných partnerov je základným predpokladom na zavŕšenie obchodného prípadu. V tomto module sú evidované dôležité informácie pre obchodnú činnosť, napr. kontaktné osoby (e-mailové adresy, telefóny, pracovné zaradenie), predmet činnosti partnera

 • Odberatelia

  • zákazkové listy
  • zákazkové kalkulácie
  • objednávky
  • faktúry
  • dobropisy
  • ponuky
  • dopyty
  • dodacie listy
  • záručné listy
  • reklamácie

 • Dodávatelia

  • objednávky
  • faktúry
  • dobropisy
  • dodacie listy
  • záručné listy
  • reklamácie
  • zmluvy

 • Marketing

  • sledovanie marketingových aktivít
  • vytváranie marketingových skupín
  • tlač obálok
  • analýzy predaja podľa skupín tovarov a jednotlivých tovarov, podľa odberateľov a dodávateľov


- -

 

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2009 19:19

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené