Banka

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail
Modul Banka zabezpečuje spojenie medzi peňažným ústavom, bankou, a Vašou firmou.
Umožňuje prípravu a spracovanie prevodových príkazov a evidenciu bankových výpisov. Užívateľ má vo veľmi prehľadnej forme k dispozícií všetky bankové výpisy, môže skontrolovať ich kompletnosť, a to bez ohľadu na to, či sú zaúčtované alebo nie.
Program umožňuje evidovať jeden alebo viac bankových účtov v domácej alebo v zahraničnej mene. Každá položka bankového výpisu sa eviduje samostatne a pre jednotlivé položky je možné zadať kurz meny.
Neoddeliteľnou súčasťou modulu banka je Kurzový lístok. Užívateľ tak potom nemusí ručne zadávať kurz pre každú položku bankového výpisu samostatne. Program načíta automaticky z databázy kurz, ktorý môže užívateľ prípadne upraviť.
Modul Banka umožňuje pohyb údajov v oboch smeroch, t.j. vygenerovanie a prevod prevodových príkazov na úhradu v elektronickej forme, načítanie údajov z banky, vytvorenie, spracovanie a zaúčtovanie bankového výpisu.
Pri spracovávaní vystupuje každá položka bankového výpisu ako samostatný účtovný doklad a účtuje sa samostatne do účtovného denníka.
V časti párovanie možno tiež každú položku bankového výpisu párovať samostatne.
Bankové výpisy možno evidovať dvoma spôsobmi:
  • ručný vstup - podľa papierových podkladov, ktoré poskytuje banka
  • automatický - je oveľa efektívnejší (import výpisov - home banking, export úhrad)

Program umožní načítanie údajov z banky a ich následné spracovanie.

Prevodové príkazy na úhradu je možné zostaviť ručným zadávaním údajov, ale oveľa pohodlnejšie je použitie zoznamu záväzkov (aj nezaúčtovaných faktúr) a zálohových faktúr. Pri pripravovaní príkazu je možné sledovať zostatok na účtoch, kalkulovať, z ktorého bankového účtu sa platba uskutoční.

Kurzový lístok umožňuje sledovať rôzne kurzy cudzej meny vo viacerých bankách súčasne.
Rovnako zadávanie účtovného kurzového lístka NBS, ako aj komerčné kurzové lístky (tuzemské aj zahraničné).
V tejto časti je možné graficky sledovať vývoj kurzu za užívateľom zvolené obdobie.
Kurzový lístok poskytuje podkladové údaje aj pre ďalšie moduly.
- -

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 18:36

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené