Skladové hospodárstvo

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail
Modul Skladové hospodárstvo je určený pre vedenie skladov, evidenciu príjmu tovaru či materiálu na sklad, evidenciu presunu a výdaja. Umožňuje pružne definovať štruktúru jedného alebo viacerých skladov.

Základnou jednotkou skladového hospodárstva je tovar, ktorý možno zaradiť do hierarchickej štruktúry tovarových skupín, čo umožňuje užívateľovi jeho prehľadné a rýchle sledovanie. Okrem tovarových skupín je možné použiť druhú kategóriu členenia tovaru - divíziu, ktorá je priamo naviazaná na členenie výnosov po hospodárskych strediskách.

Množstvo skladov, skupín a samotných položiek nie je systémom obmedzené. Modul slúži pre vystavovanie skladových dokladov (príjemka, výdajka, prevodka) buď v priemerných alebo skutočných (FIFO metóda) cenách. V týchto dokladoch je možné sledovanie tovaru podľa výrobných čísiel, dátumov, druhu pohybu.

Prepojením na ďalšie moduly, ako napr. "Dodávatelia", môže užívateľ automaticky vygenerovať z príjemky dodávateľskú faktúru, čo zaručuje dôslednú evidenciu dokladov, ktoré patria do účtovníctva. Podobne je to riešené pri výdaji, kde je až niekoľko automatických spôsobov ako uľahčiť prácu užívateľovi. Výdajka sa automaticky vygeneruje z odberateľskej faktúry alebo pri vytváraní novej faktúry sa položky načítajú už zo skôr vytvorenej výdajky.

Systém tvorby cien tovaru umožňuje definovať algoritmy na výpočet ceny tovaru. Import dodávateľských cenníkov v elektronickej forme zaručuje aj rýchlu aktualizáciu odberateľských cien. Tlačové výstupy cenníkov je možné vyberať podľa užívateľom zvolených parametrov.

Väzby medzi jednotlivými modulmi umožňujú sledovať pohyby na jednotlivých skladoch a sumárne pohyby, obraty za určité obdobia, predajnosť produktov, sledovanie cien tovaru od rôznych dodávateľov.

Okrem štandartných vlastností modulu je detailne riešené hromadné zaúčtovanie dokladov, automatické rozúčtovanie dopravných a ostatných obstarávacích nákladov na príjemky (aj dodatočne, keď doklady nie sú k dispozícii pri príjme tovaru) a ich oddelené sledovanie na výdajkách.

Inventúra k ľubovoľnému dátumu v danom účtovnom období umožní aktuálny pohľad na všetky doklady a stavy vo všetkých skladoch. Evidencia výrobných čísiel je neoceniteľnou pomôckou pri vybavovaní reklamácií, poskytuje informáciu o všetkých súvisiacich dokladoch (príjem, výdaj, zákazka a pod.).

Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2009 00:11

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené