Technická príprava výroby (TPV)

  • PDF
  • Tlačiť
  • E-mail
Technická príprava výroby slúži k predvýrobnému plánovaniu a riadeniu činností zabezpečujúcich plynulosť výroby a jej efektívne riadenie.
Je integrovaná v systéme ORFiS s obojsmerným prepojením na súvisiace obchodno-ekonomické moduly. Využíva informácie z obchodného modulu sledovania objednávok a zákaziek a poskytuje všetky potrebné informácie pre prípravu výroby.
K dispozícii sú hierarchicky usporiadané číselníky výrobkov, materiálov a polotovarov, číselníky vyrábaných súčiastok a zostáv s ich pričlenením konkrétnym výrobkom. Vytváranie kusovej rozpisky je uľahčené kopírovaním podobných zostáv s následnou úpravou.
Súčasťou číselníka súčiastok sú priradené výrobné operácie s výkonovými normami času, polotovary vstupujúce do operácie a výrobné prostriedky - stroje a náradie, nevyhnutné na vykonanie operácie.
Systém umožňuje dôslednú evidenciu pracovísk s priradenými pracovníkmi, strojmi a ich kapacitnými možnosťami, ako aj evidenciu normatívnych údajov potrebných pre plánovanie výroby a sledovanie výrobných kapacít na jednotlivých pracoviskách.
Prepojenie so skladovým hospodárstvom umožňuje optimálne využitie skladových zásob materiálu a automatické generovanie požiadaviek pre objednávky materiálov potrebných pre výrobu alebo ich rezerváciu na sklade materiálu.
Výkresová dokumentácia je sledovaná formou archívu s možnosťou uloženia výkresovej dokumentácie (súborov z CAD programov) priamo do databázy. Súbory dokumentácie sú priradené jednotlivým vyrábaným súčiastkam v číselníku s možnosťou ich zobrazenia na obrazovke v prípade, že je k diskozícii aspoň program na prezeranie súborov z CAD programov.
Výstupy z TPV sú použité pre plánovanie a riadenie výroby, sledovanie rozpracovanosti zákaziek, ako aj následné vyhodnotenie ich nákladovosti.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Jún 2009 01:12

 

Meracia technika

Kontakt

  Adresa

PROMNET spol. s r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

  Telefón
+421 42 432 50 33
+421 905 325 086
  Fax
+421 42 432 50 86
  E-mail
obchod@promnet.sk

Otváracie hodiny

  pondelok - piatok
900 - 1230, 1330 - 1700
  víkendy, sviatky
zatvorené